บัตรประจำตัวและสิ่งพิมพ์

สำนักพิมพ์

เว็บไซต์นี้เผยแพร่โดย Layburi property.co.Ltd ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทจดทะเบียนในภูเก็ตภายใต้หมายเลข 0835550007501 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่คือ 51, 53 ถนนลากูนตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต - ประเทศไทย

เจ้าภาพ

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดย Lovizi Team ด้วยโมดูล E.Commerce Prestashop เว็บไซต์ www.lovizi.com โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ OVH

ทรัพย์สินทางปัญญา

กฎบัตรกราฟิกของเว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นโดย Lovizi

องค์ประกอบกราฟิกทั้งหมดโครงสร้างและโดยทั่วไปเนื้อหาของเว็บไซต์ www.Lovizi.com ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในการออกแบบ

ทุกคนที่รวบรวมหรือดาวน์โหลดเนื้อหาหรือข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์มีสิทธิ์ใช้งานส่วนตัวเป็นส่วนตัวและไม่สามารถถ่ายโอนได้

ห้ามทำซ้ำหน้าเว็บจากเว็บไซต์ในการตั้งค่าภายนอกเพื่อ www.Lovizi.com หรือการแทรกหน้าเว็บที่เป็นของ www.Lovizi.com ในหน้าของเว็บไซต์อื่น

ในทำนองเดียวกันการทำซ้ำหรือการเป็นตัวแทนของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสิ่งต้องห้ามโดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจาก www.Lovizi.com และจะเป็นการละเมิดตามทำนองคลองธรรม

ข้อความกราฟิกภาพวาดโลโก้และภาพถ่ายที่เผยแพร่ www.Lovizi.com อาจทำซ้ำบนกระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยขึ้นอยู่กับการอ้างอิงชื่อและที่อยู่ของเว็บไซต์และ ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นอาจถือเป็นการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาของผู้เขียนการละเมิด

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์ www.Lovizi.com และการดำเนินการของพวกเขาจะดำเนินการตามกฎหมาย "คอมพิวเตอร์ไฟล์และเสรีภาพ"

วัตถุประสงค์หลักในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เว็บไซต์ www.Lovizi.com คือการระบุผู้ใช้สำหรับการให้บริการและบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์

ข้อมูลที่รวบรวมจะไม่ถูกส่งไปยังบุคคลที่สามเว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากเขาก่อนหากว่าบุคคลที่สามมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมดของกฎหมาย

ตามกฎหมายทุกคนที่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแก้ไขและลบข้อมูลเช่นเดียวกับสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

คุณสามารถขอใช้สิทธิ์นี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อ www.Lovizi.com

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะได้รับแจ้งว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกดูเว็บไซต์ www.Lovizi.com www.Lovizi.com อาจมีการขอความช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ต้องการใช้คุกกี้โดย www.Lovizi.com เขาสามารถปฏิเสธการเปิดใช้งานคุกกี้ผ่านทางตัวเลือกอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของเขา ด้วยเหตุผลทางเทคนิคหากผู้ใช้ปิดการใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของเขาบริการบางอย่างที่นำเสนอบนเว็บไซต์ www.Lovizi.com อาจไม่สามารถเข้าถึงได้

ประกาศทางกฎหมายที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2019