คำนำ

เว็บไซต์ขายออนไลน์ Lovizi.com ได้รับการบริหารจัดการโดย บริษัท Layburi Property.co.Ltd ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 51,53 ถนนลากูนตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต - ประเทศไทยจดทะเบียนที่ภูเก็ตเทรดและ บริษัท จดทะเบียนภายใต้หมายเลข 0835550007501

มีการระบุไว้ในที่นี้ว่าเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ของ Lovizi.com ให้กับบุคคลธรรมดาหรือกฎหมายใด ๆ ที่ทำการซื้อผ่านเว็บไซต์ www.lovizi.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า"

เงื่อนไขทั่วไปในการขายเช่นนี้รวมถึงคำสั่งซื้อและการยืนยันคำสั่งซื้อถือเป็นสัญญาขายระหว่าง บริษัท เลย์บุรีพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และลูกค้าเพื่อขายสินค้าที่สั่งซื้อ

คำสั่งซื้อใด ๆ ที่ทำบนเว็บไซต์ www.lovizi.com กำหนดให้ลูกค้าต้องยอมรับล่วงหน้าและไม่มีการจองเงื่อนไขการขายทั่วไปอย่างครบถ้วน

ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการขายทั่วไปลูกค้าจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์

Layburi property.co.Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการขายได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการปรับเปลี่ยนหรือการปรับเปลี่ยนนั้นจะมีผลบังคับใช้กับคำสั่งซื้อทั้งหมดหลังจากการปรับเปลี่ยน

ในกรณีที่มีการแก้ไขเงื่อนไขทั่วไปของการขายที่ใช้กับคำสั่งของลูกค้าคือสิ่งที่ออนไลน์และลูกค้ายอมรับในวันที่ทำการสั่งซื้อ

บทความ 1 - คำจำกัดความ

ข้อกำหนดและนิพจน์ที่ระบุโดยตัวพิมพ์ใหญ่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปมีความหมายต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะใช้ในเอกพจน์หรือพหูพจน์)

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไป: หมายถึงเอกสารนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่าง Layburi property.co.Ltd และลูกค้า

* คำสั่งซื้อ: หมายถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการหรือมากกว่าหรือผ่านการใช้งานเว็บไซต์ www.Lovizi.com หรือผ่านการบริการลูกค้า

* เว็บไซต์: หมายถึงเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ที่ www.Lovizi.com

* ผลิตภัณฑ์: หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอขายบนเว็บไซต์ www.Lovizi.com

* ลูกค้า: หมายถึงบุคคลทางกายภาพหรือศีลธรรมผู้บริโภคที่ใช้เว็บไซต์ www.Lovizi.com และซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการขึ้นไปสำหรับความต้องการส่วนตัวของเขาโดยก่อนหน้านี้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

ข้อที่ 2. วัตถุประสงค์

เงื่อนไขการขายทั่วไปเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่าง Layburi Property.co.Ltd และลูกค้าและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการซื้อใด ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ www.Lovizi.com

โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้แสดงว่าคุณได้อายุมากในประเทศรัฐหรือจังหวัดที่พำนักของคุณและคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่เป็นอิสระขึ้นมาซื้อจากเว็บไซต์ขายออนไลน์นี้

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

Layburi property.co.Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปเหล่านี้ได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่หรือเพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ ดังนั้นเงื่อนไขที่บังคับใช้จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่คำสั่งซื้อโดยลูกค้า

ข้อที่ 3. ค่าธรรมเนียม

ราคาที่ปรากฏบนแผ่นผลิตภัณฑ์ของแคตตาล็อกอินเทอร์เน็ตคือราคาเป็นเงินบาทรวมภาษีทั้งหมดโดยคำนึงถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่บังคับใช้ในวันที่สั่งซื้อ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจสะท้อนให้เห็นในราคาของผลิตภัณฑ์

บริษัท Layburi Property.co.Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของมันได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นที่เข้าใจ แต่ราคาที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกในวันที่สั่งซื้อจะเป็นเพียงคนเดียวที่ใช้กับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นสมบัติของ www.Lovizi.com จนกว่าจะมีการรวบรวมราคาโดย www.Lovizi.com

สินค้าส่งเสริมการขายจะถูกระบุด้วยสติกเกอร์ "PROMOTION" หรือโดยราคาที่ถูกขีดโปรโมชั่นของเราสามารถใช้ได้ในขณะที่สต็อกล่าสุดในเวลาของการสั่งซื้อและในช่วงระยะเวลาการโพสต์

สำหรับลูกค้านอกสหภาพยุโรปและ DOM-TOM คำสั่งซื้อไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่อาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นและภาษีศุลกากรที่บังคับใช้ในประเทศที่ได้รับ สิทธิ์และผลรวมเหล่านี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Layburi property.co.Ltd พวกเขาเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

คำเตือน: ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใด ๆ ที่จัดทำโดยลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลบเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มอาจส่งผลให้ค่าปรับทางแพ่งและการดำเนินคดีทางอาญา

ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.Lovizi.com ไม่รวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการและการจัดส่งซึ่งได้รับการแจ้งหนี้นอกเหนือจากราคาของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและตามจำนวนการสั่งซื้อทั้งหมด ปรับแต่งตามนโยบายค่าจัดส่งของคุณ

ข้อที่ 4. สั่งซื้อ

ข้อมูลสัญญาจะถูกนำเสนอในภาษาอังกฤษและจะเป็นเรื่องของการยืนยันที่มีข้อมูลสัญญานี้ในเวลาล่าสุดของการจัดส่ง Layburi property.co.Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ จากลูกค้าที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงินของคำสั่งก่อนหน้า

ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ www.Lovizi.com ลูกค้าต้องสร้างบัญชีโดยให้ข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มลงทะเบียน

เพื่อจุดประสงค์นี้ลูกค้าประกาศว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมบูรณ์ไม่ผิดธรรมชาติเพื่ออนุญาตให้ดำเนินการระบุตัวตนที่แม่นยำในทุกสถานการณ์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สุภาพและไม่สุภาพอาจส่งผลให้บัญชีของลูกค้าถูกปิดและการสั่งซื้อถูกยกเลิก

ส่วนการสร้างบัญชีสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากแถบเมนูหลัก ในการเยี่ยมชมแต่ละครั้งลูกค้าถ้าเขาต้องการสั่งซื้อหรือปรึกษาบัญชีของเขา (สถานะการสั่งซื้อข้อมูลส่วนบุคคล ... ) จะต้องระบุตัวเองโดยใช้ข้อมูลนี้

ข้อที่ 5. การชำระเงิน

ราคาของผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดส่งและการจัดส่งจะต้องชำระเต็มจำนวนโดยลูกค้า ณ เวลาที่ทำการสั่งซื้อ

เว็บไซต์ www.Lovizi.com มีแนวโน้มที่จะเสนอให้ลูกค้าชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อของเขาด้วยวิธีการชำระเงินแบบต่างๆ:

โดยบัตรเครดิต:

หลังจากเลือกวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตลูกค้าจะถูกนำไปยังอินเทอร์เฟซที่ปลอดภัยของระบบการชำระเงินเพื่อแจ้งการอ้างอิงบัตรเครดิตธนาคารส่วนบุคคลของเขาอย่างปลอดภัย หากการชำระเงินได้รับการยอมรับคำสั่งซื้อจะถูกลงทะเบียนและสัญญาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตไม่สามารถยกเลิกได้

โดย Paypal:

หลังจากเลือกวิธีการชำระเงินด้วยเพย์พาลลูกค้าจะถูกนำไปยังอินเทอร์เฟซที่ปลอดภัยของระบบการชำระเงินเพื่อแจ้งการอ้างอิงบัตรเครดิตธนาคารส่วนบุคคลของเขาอย่างปลอดภัยหรือเข้าสู่ระบบ paypal หากการชำระเงินได้รับการยอมรับคำสั่งซื้อจะถูกลงทะเบียนและสัญญาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชี paypal นั้นไม่สามารถยกเลิกได้

เมื่อได้รับการโอนคำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและลูกค้าจะได้รับแจ้งทางอีเมล

ข้อ 6. สิทธิในการส่งคืน

ตามมาตรา L121-21 ของรหัสผู้บริโภคลูกค้ามีระยะเวลาสิบสี่วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำสั่งให้ใช้สิทธิในการถอนและทำให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ขายเพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินโดยไม่มีค่าปรับ

ผลิตภัณฑ์จะต้องถูกส่งคืนในบรรจุภัณฑ์เดิมโดยไม่ต้องใช้พร้อมกับบันทึกการจัดส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว ต้นทุนการส่งคืนเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

ข้อที่ 7 การส่งมอบ

การส่งมอบผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นหลังจากการลงทะเบียนการชำระเงินของคำสั่งซื้อไปยังที่อยู่จัดส่งที่ระบุโดยลูกค้าในระหว่างการวางคำสั่งซื้อ อีเมลจะถูกส่งไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความสามารถในการเลือกระหว่างวิธีการจัดส่งที่แตกต่างกัน

ค่าจัดส่งคำนวณตามวิธีการจัดส่งที่เลือก (บ้าน, จุดส่งต่อ, ที่ทำการไปรษณีย์ ... ), น้ำหนักของพัสดุและปลายทาง

เวลาการส่งมอบเป็นเพียงการบ่งชี้หากเกินสามสิบวันนับจากวันที่สั่งซื้อสัญญาการขายอาจถูกยกเลิกและลูกค้าได้รับเงินคืน

ข้อที่ 8. การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นำเสนอโดย บริษัท Layburi property.co.Ltd บนเว็บไซต์ www.Lovizi.com ได้รับประโยชน์จากการรับประกันทางกฎหมายตามบทความ 1641 และตามประมวลกฎหมายแพ่ง ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ขายไปสามารถส่งคืนให้ บริษัท ได้

Layburi property.co.Ltd จะนำกลับมาแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน การร้องเรียนทั้งหมดการร้องขอเพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินจะต้องดำเนินการทางอีเมลไปที่: contact@lovizi.com ภายในสามสิบวันหลังจากส่งมอบ

ข้อที่ 9. ความรับผิด

บริษัท บ้านบุรีพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีกระบวนการเข้าถึงการสั่งซื้อการจัดส่งการบริการลูกค้าหรือบริการที่ตามมาในทุกขั้นตอนของการเข้าถึงเว็บไซต์ ความรับผิดของ Layburi Property.co.Ltd ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความไม่สะดวกหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตรวมถึงการสูญเสียข้อมูลการบุกรุกไวรัสการสูญเสียการบริการและปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจ เหตุสุดวิสัยให้สอดคล้องกับกฎหมายกรณี

บันทึกทางคอมพิวเตอร์ที่เก็บไว้ในระบบข้อมูลของ Layburi property.co.Ltd ภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยที่เหมาะสมจะถูกพิจารณาเป็นหลักฐานการสื่อสารคำสั่งซื้อและการชำระเงินระหว่าง Layburi property.co.Ltd และลูกค้า

ข้อที่ 10 - ความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.Lovizi.com เป็นระบบรักษาความปลอดภัย: ได้มีการนำกระบวนการเข้ารหัส SSL มาใช้ แต่ยังได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการ scrambling และการเข้ารหัสทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ข้อที่ 11 - ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อความความคิดเห็นงานภาพประกอบและภาพทั้งหมดที่ทำซ้ำบนเว็บไซต์ www.Lovizi.com สงวนไว้ภายใต้ลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับทรัพย์สินทางปัญญาและสำหรับคนทั้งโลก ดังนั้นและตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะการใช้งานที่ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานส่วนตัวภายใต้บทบัญญัติที่แตกต่างกันหรือรหัสที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของทรัพย์สินทางปัญญา การทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ www.Lovizi.com เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดว่าอยู่ในรูปแบบของภาพโลโก้ภาพหรือข้อความ

ข้อที่ 12. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับความไว้วางใจในเว็บไซต์ www.Lovizi.com นั้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณได้

ภายใต้กฎหมายหมายเลข 78-17 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2521 เกี่ยวกับข้อมูลไฟล์และเสรีภาพคุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหารือหรือแก้ไขและลบข้อมูลที่คุณสื่อสาร สิทธินี้ยังสามารถใช้สิทธิออนไลน์ได้อีกด้วย

ข้อ 13. เหตุสุดวิสัย

การดำเนินการของ Layburi property.co.Ltd ทั้งหมดหรือบางส่วนของภาระผูกพันรวมถึงการส่งมอบจะถูกระงับในกรณีที่มีเหตุการณ์บังเอิญหรือเหตุสุดวิสัยที่จะขัดขวางหรือชะลอการดำเนินการ ได้รับการพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการที่ไม่มีข้อ จำกัด สงครามการจลาจลการจลาจลความไม่สงบทางสังคมการนัดหยุดงานทุกชนิด Layburi property.co.Ltd จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเหตุสุดวิสัยภายในเจ็ดวันที่เกิดเหตุการณ์ หากการระงับนี้ดำเนินต่อไปเกินระยะเวลาสิบห้าวันลูกค้าจะมีโอกาสยกเลิกคำสั่งซื้อปัจจุบันและจะดำเนินการคืนเงินตามราคาของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อและค่าจัดส่งที่จ่ายไป

ข้อ 14. กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ

เงื่อนไขการขายทั่วไปอยู่ภายใต้กฎหมายไทย เฉพาะข้อตกลงและเงื่อนไขการขายฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้นที่มีผลบังคับเหนือกว่า ในกรณีที่เกิดความยากลำบากในระหว่างการสั่งซื้อการส่งมอบผลิตภัณฑ์และโดยทั่วไปของการดำเนินการขายลูกค้าจะมีความเป็นไปได้ก่อนที่จะมีการดำเนินการใด ๆ ในศาลเพื่อหาทางออกที่เป็นมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความช่วยเหลือจาก สมาคมผู้บริโภคหรือสภาอื่น ๆ ที่เลือกไว้

ข้อที่ 15 การบริการลูกค้า

สำหรับข้อมูลหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อการบริการลูกค้าอยู่ที่การกำจัดของคุณ:

ทางไปรษณีย์: contact@lovizi.com